สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
ในการเปิดถนนอัษฎางค์ ที่เกาะสีชัง พ.ศ. 2434


..... ครั้งเมื่อเวลาที่คิดสร้างสะพานอัษฎางค์ขึ้น ..... เราสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจ ที่จะให้แก่ชนทั้งหลายไปมามิได้เลือกหน้า ...... ส่วนผู้ที่เป็นนายด้านทำการทั้งปวงเล่า ก็มิใช่เสียไม่ได้ โดยสักว่าถูกเกณฑ์เลย ได้ทำการโดยความเต็มใจ ใช้กำลังกายแลกำลังความคิด ตรำฝน ทนแดด เพื่อจะให้การสำเร็จได้ดีที่สุด ตามซึ่งพอจะทำได้ทั่วทุกด้าน ..... การที่ได้ทำคราวนี้ นับว่าเป็นโครงเป็นร่างอันดีที่ผู้ที่จะตกแต่งเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า ..... เรามิได้พาท่านทั้งปวงมาอยู่ในที่เงียบสงัดโดยความเกียจคร้าน ได้ทำการอันเป็นประโยชน์ไว้ เพื่อจะให้ความสุขแก่ผู้อยู่ แลผู้ซึ่งจะไปในที่นี้ภายหลังเรา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย