สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
จำพวกนอกพระบรมราชวัง พ.ศ. 2440

..... ซึ่งท่านทั้งปวงได้พร้อมใจกัน อุดหนุนด้วยกำลังทรัพย์ แลทำให้สำเร็จด้วยกำลังกาย ไม่คิดแก่ความเหนื่อยยาก ให้เป็นประโยชน์ใหญ่ในการบ้านเมือง แลชาติมนุษย์ในการที่ได้ตั้งสภาอุณาโลมแดงขึ้น ได้มีคุณเป็นอันมากขณะนั้น แลยังเป็นผลติดต่อมาจนถึงกาลทุกวันนี้ การที่ทำครั้งนั้นเป็นการใหญ่แลประโยชน์แท้จริง ซึ่งควรจะชื่นชมยินดี

ในการที่เราได้ออกไปในประเทศยุโรปครั้งนี้ เมื่อได้ไปถึงเมืองเยนีวา ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ประชุมสัญญาของสภานี้ทั่วทั้งโลก เราได้รับคำยกย่องสรรเสริญโดยเฉพาะตัว แลสำหรับประเทศบ้านเมือง ซึ่งในการเราได้อยู่ในสัญญานั้น อันเป็นที่ทำให้ปรากฎว่า ในประเทศเรามิใช่บ้านป่าเมืองดง มีธรรมเนียมที่ดี มีความเมตตากรุณาต่อกันแลกัน เหมือนประเทศทั้งหลายที่เขานับว่ารุ่งเรืองแล้วนั้น การที่เราได้รับความยกย่อง แลบ้านเมืองมีชื่อเสียงดีในเรื่องนี้ ก็เป็นไปได้ด้วยอาศัยท่านทั้งหลายผู้เป็นสตรีเหล่านี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย