สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
พระบรมวงศานุวงศ์ แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า พ.ศ. 2445


ราชการในขวบปีที่ล่วงมานี้ เรามีความเสียใจ ที่ได้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นหลายอย่าง เช่นที่มีพวกเหล่าร้ายตั้งตัวเป็นผู้วิเศษ หลอกลวงราษฎรในมณฑลอีสาน แลมณฑลอุดร ให้หลงเชื่อถือ แล้วก่อการกำเริบร้ายแรง จึงถึงต้องปราบปรามด้วยกำลังทหารจึงสงบ แล้วมาเกิดเหตุร้ายเงี้ยวเข้าปล้นเมืองแพร่ แลไปตีเมืองนครลำปาง ต้องส่งกำลังหัวเมืองแลกำลังทหารกรุงเทพฯ ออกไปปราบปรามจึงราบคาบ .....

ในกระทรวงนครบาล ได้ให้รวมเขตท้องที่ทุ่งแสนแสบ อันเป็นที่มีคนมาก จัดตั้งเป็นเมืองมินบุรีขึ้นอีกเมืองหนึ่ง .....

ในกระทรวงโยธาธิการ ...... รถไฟสายเพชรบุรีก็ได้ทำการจวนจะเสร็จ .....

ในกระทรวงพระนคร ได้ตั้งพระราชบัญญัติเบี้ยบำนาญ เพื่อให้ข้าราชการที่ได้รับราชการ มาจนพ้นเวลาสามารถจะรับราชการต่อไปได้ ตลอดจนครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปในราชการ จะได้รับผลประโยชน์เลี้ยงชีพ ตามสมควรแก่คุณซึ่งได้มีแก่ราชการบ้านเมืองมาแต่ก่อน แลได้ตั้งพระราชบัญญัติธนบัตร ให้คนทั้งหลายอาจรับตั๋วสำคัญของกระทรวงพระคลัง ไปใช้สอยแทนตัวเงิน .....


ส่วนการพยาบาลนั้น ได้จัดตั้งโอสถสภา เพื่อประกอบยาอย่างมีคุณมากบางขนาน ..... จำหน่ายแก่ราษฎรโดยราคาอย่างถูกที่สุด ..... ในส่วนข้างพระพุทธจักรนั้น ในปีนี้ได้ตั้งพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ..... แลได้ตั้งแบบแผนให้มีมรรคนายก สำหรับช่วยพระสงฆ์กระทำการทำนุบำรุงวัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย