Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
เครื่องพ่นสารหมอกควัน
หัวฉีด

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก

เนื่องจากเครื่องพ่นสารสูบโยกสะพายไหล่ สูบโยกข้ามไหล่หรือโยกใต้แขนสะพายหลังมีหลักการทำงานเหมือน แม้ว่าบางยี่ห้อจะใช้ปั้มแบบไดอะแฟรมแทนปั้มลูกสูบ บางยี่ห้ออาจออกแบบให้ปั้มและห้องเก็บแรงดันอยู่ภายนอกถังบรรจุสาร บางยี่ห้อ ออกแบบให้ปั้มและห้องเก็บแรงดันเป็นชุดเดียวกันแต่หลักการทำงานเหมือนกันจึงขอกล่าวรวมกัน

เครื่องพ่นสาร "สูบโยก" มีอุปกรณ์การทำงานที่สำคัญ คือ ชุดปั้มและห้องเก็บแรงดันปั้มที่ใช้กันมากจะเป็นปั้มลูกสูบ ยางยี่ห้อ ใช้ปั้มไดอะเฟรมซึ่งเป็นยางสังเคราะห์แต่หลักการทำงานเหมือนปั้มลูกสูบคือทำหน้าที่ดูดและอัดสารรูปของเหลว น้ำยา ให้มีแรงดัน ส่วนถังบรรจุสารส่วนมากจะทำโบหะสแตนเลสไม่เป็นสนิมบางยี่ห้ออาจใช้สารสังเคราะห์พลาสติกโพลี่เอ็ทธีลีนหรือโพลี่โพรพีลีน ทำถัง ปั๊มและห้องเก็บแรงดันทำด้วยทองเหลืองหรือสแตนเลสหรือสารโพลี่เอ็ทธีลีน, โพลี่โพรพีลีน ลูกสูบทำด้วยหนังหรือยางสังเคราะห์ (ถังบรรจุที่ทำด้วยพลาสติกจะเคลือบสารป้องกันรังสีอุลตราไว้โอเล็ท)

การทำงานของปั้มและห้องเก็บแรงดัน
การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารสูบโยก
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เครื่องฉีดพ่นสารสูบโยก
เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงคนทำงานระบบแรงอัดอากาศ
ระบบการปฏิบัติงานของเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
การเก็บรักษาหลังฤดูฉีดพ่น
ปัญหาข้อขัดข้องและวิธีแก้ไขเครื่องพ่นสารแบบแรงอัดอากาศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com