Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
เครื่องพ่นสารหมอกควัน
หัวฉีด

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก

ระบบการปฏิบัติงานของเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ

หรือที่เกษตรกรนิยมเรียกกันว่า "ถังอัดลม" ประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ คือ ปั้มอัดอากาศหรือปั้มลมและถังบรรจุซึ่งประกอบ ชุดปั้มอัดอากาศจะมีการซีลด้วยยางและขันเกลียวแน่นจนอากาศที่อัดในถังบรรจุไม่สามารถรั่วออกจากถังได้

เมื่อก้านสูบของปั้มอัดอากาศดูดดึงขึ้น กระบอกสูบจะมีอากาศเข้าไป สารเคมีในถังบรรจุจะไม่ไหลเข้าไปตรงฐานของปั้ม เพราะใต้ฐานปั้มจะลิ้นยางรูปดอกเห็นปิดกั้นอยู่เมื่อดันก้านสูบลงอากาศในกระบอกสูบจะดันลิ้นยางเปิดและโอกาสจะเข้าไปในถังบรรจุ เมื่อดึงก้านสูบขึ้น อากาศในถังบรรจุจะช่วยดันให้ลิ้นยางชนิด กระบอกสูบจะมีอากาศเข้าไปเมื่อดันก้านสูบลงอากาศก็ไปอัดตัวในถังบรรจุ โดยปกติจะต้องสูบ 40-60 ครั้งจึงจะมีแรงดันของอากาศพอที่จะพ่นสาร ส่วนมากเกษตรกรจะรู้สึกโดยการอัดอากาศเข้าไปในถังบรรจุ จนรู้สึกตึงมือ เครื่องพ่นสารชนิดนี้บางยี่ห้อจะติดตั้งลิ้นระบายอากาศเมื่ออัดอากาศเข้าไปในถังมากเกินไป

การทำงานของปั้มและห้องเก็บแรงดัน
การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารสูบโยก
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เครื่องฉีดพ่นสารสูบโยก
เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงคนทำงานระบบแรงอัดอากาศ
ระบบการปฏิบัติงานของเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
การเก็บรักษาหลังฤดูฉีดพ่น
ปัญหาข้อขัดข้องและวิธีแก้ไขเครื่องพ่นสารแบบแรงอัดอากาศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com