Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
เครื่องพ่นสารหมอกควัน
หัวฉีด

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ

ก่อนการพ่นสาร ต้องตรวจรอยต่อต่าง ๆ ให้สนิทไม่มีรอยรั่ว ที่เกี่ยวสายสะพายและสายสะพายต้องแน่นไม่หลุดระหว่างทำการฉีดพ่น เพราะถังบรรจุสารและมีอากาศอัดในถังเมื่อหล่นกระแทกพื้นอาจเกิดการระเบิดเป็นอันตรายต่อผู้ฉีดพ่น การเติมน้ำยาในถังบรรจุไม่ ควรเติมเต็มถังเพราะจะทำให้อัดอากาศเข้าถังน้อยจนไม่สามารถฉีดพ่นให้หมดถังทำให้ต้องเสียเวลามาอัดอากาศใหม่ ควรเติมประมาณ 3/4 ของปริมาตรถังบรรจุ การเติมน้ำยาต้องผ่านตะแกรงกรองเพื่อป้องกันอุดตันของชิ้นส่วนเครื่องพ่นสาร

ระหว่างการพ่นสาร ถ้ามีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องพ่นสารให้ถ่ายเอาเอกสารออกจากยังและทำความสะอาดเครื่องพ่นก่อนดำเนินการ แก้ไข

หลังการพ่นสาร พ่นสารให้หมดถังแล้วเทน้ำสะอาดลงในถังบรรจุ อัดอากาศเข้าไปในถังแล้วนำไปพ่นที่ต้นไม้ที่ไม่ต้องการพ่นหรือพ่น หรือพ่นลงในหลุมลึก 1 เมตรที่ขุดเตรียมไว้เป็นการทำความสะอาดเครื่องพ่นสารแล้วคลายหัวฉีดออกล้างทำความสะอาด ทำความสะอาด เช็ดถูเครื่องพ่นและสายสะพาย ประกอบหัวฉีดเข้าที่ นำเครื่องพ่นสารเก็บในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้ดี

การทำงานของปั้มและห้องเก็บแรงดัน
การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารสูบโยก
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เครื่องฉีดพ่นสารสูบโยก
เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงคนทำงานระบบแรงอัดอากาศ
ระบบการปฏิบัติงานของเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
การเก็บรักษาหลังฤดูฉีดพ่น
ปัญหาข้อขัดข้องและวิธีแก้ไขเครื่องพ่นสารแบบแรงอัดอากาศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com