Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

คุณลักษณะของวัคซีน

เป็นวัคซีนไวรัสเชื้อตายชนิดน้ำผลิตจาก Tissue Culture โดยใช้ Seed Virus ชื่อ PV. Strain เพาะเลี้ยงใน Stationary monolayer BHK 21 C 13 Cell line (Baby Hamster Kidney Clone 13) ทำให้ไวรัสหมดความรุนแรงด้วย BEA (2-Bromoethylamine-hydrobromide) เป็นวัคซีนชนิดน้ำสีชมพูปนม่วง ใส

วิธีการใช้และขนาดของวัคซีน
ใช้ใน สุนัข แมว แพะ แกะ โค กระบือ ม้า สุกร ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ขนาดฉีด

อายุของสัตว์ที่ควรฉีด

การฉีดวัคซีนในปศุสัตว์ ควรฉีดเมื่อสัตว์อยู่ในพื้นที่ที่มีอัตราการเสี่ยงต่อโรคสูง หรือเมื่อมีการระบาดของโรคในบริเวณใกล้เคียง หรือเมื่อสัมผัสโรค

การสร้างความคุ้มโรคในไก่
สัตว์จะมีความคุ้มโรคหลังฉีดวัคซีนประมาณ 2-3 สัปดาห์ และอยู่ได้นาน 1 ปี

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส หรือเก็บวัคซีนใสถุงพลาสติกแล้วแช่ในกระติกน้ำแข็ง

อายุของวัคซีน
คุณภาพของวัคซีนอยู่ได้ 1 ปี นับจากวันผลิต

ขนาดบรรจุ
บรรจุขวดละ 30 ม.ล. (15 โด๊ส)

หมายเหตุ โปรดส่งขวดบรรจุวัคซีนที่ใช้แล้วคืนศูนย์โรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์

วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
วัคซีนบรูเซลโลซีส
วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
วัคซีนรินเดอร์เปสต์
วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
วัคซีนอหิวาต์สุกร
วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
วัคซีนฝีดาษไก่
วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
วัคซีนกาฬโรคเป็ด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com