Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย

คุณลักษณะของวัคซีน
เป็นวัคซีนแบคทีเรียเชื้อตาย ใช้ป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในโค กระบือ และโรค Pasteurellosis ในแพะ แกะ
วัคซีนนี้ผลิตจากเชื้อ Pasteurella multocida type 6:B สเตรน ท้องถิ่น ฆ่าเชื้อด้วยฟอร์มาลีน และใช้ Aluminium hydroxide gel เป็น Adjuvant

วิธีการใช้
วัคซีนนี้ใช้ฉีดสัตว์หลังหย่านมแล้ว และควรฉีดก่อนต้นฤดูฝน เพราะโรคนี้มักจะระบาดในฤดูฝน ควรฉีดวัคซีนนี้ประมาณ 2 อาทิตย์ ก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์ทางไกลทุกครั้ง

ขนาดฉีด
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
โค กระบือ ฉีดตัวละ 3 ม.ล.
แพะ แกะ ฉีดตัวละ 2 ม.ล.

การสร้างความคุ้มโรคในสัตว์
สัตว์จะมีความคุ้มโรคได้หลังฉีดวัคซีนแล้ว ประมาณ 15 วัน และจะมีความคุ้มโรคอยู่ได้นาน 4-6 เดือน แล้วแต่สภาพเฉพาะตัว และอายุของสัตว์

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บในที่มืด และเย็น หรือในตู้เย็น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

ขนาดบรรจุ
บรรจุขวดละ 90 ม.ล.

วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
วัคซีนบรูเซลโลซีส
วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
วัคซีนรินเดอร์เปสต์
วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
วัคซีนอหิวาต์สุกร
วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
วัคซีนฝีดาษไก่
วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
วัคซีนกาฬโรคเป็ด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com