Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)

คุณลักษณะของวัคซีน
เป็นวัคซีนแบคทีเรียเชื้อเป็น ใช้ป้องกันโรคแอนแทรกซ์ในโค กระบือ แพะ แกะ และช้าง วัคซีนนี้ผลิตจากสปอร์ของเชื้อ Bacillus anthracis สเตรน 34 F 2

วิธีการใช้

  1. วัคซีนนี้ฉีดสัตว์อายุตั้งแต่หย่านมขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนซ้ำทุกปี ในเขตที่เคยมีการระบาดของโรคนี้ ให้ฉีดซ้ำทุก 6 เดือน
  2. หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว ให้ต้มเข็มและกระบอกฉีดยาอีกครั้งหนึ่ง ขวดบรรจุวัคซีนให้เผาหรือต้มฆ่าเชื้อ (เปิดจุกออก) ก่อนทิ้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อวัคซีน

ขนาดฉีด
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
แพะ แกะ ตัวละ 0.5 ม.ล.
โค กระบือ ตัวละ 1 ม.ล.
ช้าง ตัวละ 2 ม.ล.

การสร้างความคุ้มโรคในสัตว์
สัตว์จะมีความคุ้มโรคหลังฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์ และจะมีความคุ้มอยู่ได้นาน 1 ปี

ปฏิกิริยาหลังฉีด
หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว อาจจะมีอาการบวมเล็กน้อยตรงบริเวณที่ฉีด และสัตว์จะมีไข้เล็กน้อย 2-3 วัน ไม่ควรฉีดสัตว์กำลังท้อง เพราะอาจจะทำให้แท้งได้

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บในที่มืดและเย็น หรือในตู้เย็น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

ขนาดบรรจุ
บรรจุขวดละ 20 ม.ล

วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
วัคซีนบรูเซลโลซีส
วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
วัคซีนรินเดอร์เปสต์
วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
วัคซีนอหิวาต์สุกร
วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
วัคซีนฝีดาษไก่
วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
วัคซีนกาฬโรคเป็ด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com