Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)

คุณลักษณะของวัคซีน
เป็นวัคซีนแบคทีเรียเชื้อตาย ใช้ฉีดป้องกันโรคแบลคเลกในโค กระบือ แพะ แกะ วัคซีนนี้ผลิตจากเชื้อ Clostridium chauvoei ฆ่าเชื้อด้วยฟอร์มาลีน และทำให้แอนติเยนตกตะกอนด้วยสารส้ม

วิธีการใช้
วัคซีนนี้ให้ใช้ในสัตว์หลังหย่านมขึ้นไป และใช้เฉพาะในท้องที่ที่เคยมีโรคนี้ระบาดอยู่

ขนาดฉีด
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
โค กระบือ ตัวละ 5 ม.ล.
แพะ แกะ ตัวละ 2.5 ม.ล.

การสร้างความคุ้มโรคในสัตว์
สัตว์จะมีความคุ้มโรคหลังจากฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 21 วัน และจะคุ้มโรคอยู่ได้นานประมาณ 6 เดือน ในลูกสัตว์ที่ฉีดวัคซีนก่อนอายุ 6 เดือน ให้ฉีดวัคซีนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุได้ 6 เดือน แต่ให้ห่างจากการฉีดครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1 เดือน

ข้อควรระวัง
โรคที่มีอาการคล้ายกับโรคแบลคเลกมาก คือโรคแบลคเลกเทียม หรือโรคแกสแกงกรีน ซึ่งเกิดจากเชื้อ Clostridium septicum และโรคนี้อาจจะเกิดรวมกับโรคแบลคเลกก็ได้ สัตวแพทย์จึงควรวินิจฉัยให้แน่นอนว่า สัตว์เป็นโรคชนิดใดแน่ เพราะวัคซีนนี้ไม่สามารถให้ความคุ้มโรคแบลคเลกเทียมได้

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บในที่มืดและเย็น หรือในตู้เย็น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

ขนาดบรรจุ
บรรจุขวดละ 100 ม.ล.

วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
วัคซีนบรูเซลโลซีส
วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
วัคซีนรินเดอร์เปสต์
วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
วัคซีนอหิวาต์สุกร
วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
วัคซีนฝีดาษไก่
วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
วัคซีนกาฬโรคเป็ด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com