Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์

     ในปัจจุบันการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อของประเทศไทย ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงมีผลทำให้หญ้าธรรมชาติไม่เพียงพอกับความต้องการของสัตว์ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์แนวทางที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้คือ เกษตรกรต้องพัฒนาการจัดทำแปลงหญ้า และต้องใช้เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เป็นจำนวนมาก แต่เมล็ดพันธุ์พืชที่ผลิตโดยส่วนราชการยังมีไม่เพียงพอ เกษตรกรจึงควรจะผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไว้ใช้เอง และเพื่อจำหน่ายเป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

การเลือกพื้นที่

ควรเป็นที่ดอนระบายน้ำได้ดี เป็นดินร่วนปนทราย ไม่ควรปลูกในบริเวณที่แห้งแล้งเกินไป หลีกเลี่ยงดินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ ดินลูกรังหรือมีหิน ดินเหนียวจัด ดินแตกระแหง ดินเค็ม และดินที่แห้งเร็วเกินไป

การเตรียมดิน

ไถ 1 ครั้ง พรวน 1 ครั้ง และคราดเกลี่ยดินให้เรียบอีก 1 ครั้ง

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
การทำฟางปรุงแต่ง
วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com