Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์

ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว

ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า ควรมีพื้นที่ของแปลงหญ้า 3 ไร่ ต่อสัตว์ที่โตแล้ว 1 ตัว ซึ่งพื้นที่ขนาดนี้จะพอเพียงสำหรับการปล่อยเลี้ยงและการทำหญ้าแห้ง

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่แปลงหญ้าพอเพียงสำหรับใช้เลี้ยวสัตว์ เมื่อเป็นดังนี้ จึงทำให้สัตว์น้ำหนักลดลงและผอมในฤดูแล้ง สำหรับโคนมนั้นจะทำให้ผลผลิตน้ำนมลดลง ยกเว้นกรณีที่ให้อาหารเสริม สัตว์โตแล้วที่มีน้ำหนักตัว 400 กก. ต้องการหญ้าสดประมาณ 40 กก. ต่อวัน แปลงหญ้า 1 ไร่ จะให้ผลผลิตหญ้าสดประมาณ .5 - 4.5 ตัน ต่อปี หากมีผลผลิตหญ้าไม่เพียงพอ สัตว์ก็จะแทะเล็มหญ้าในแปลงมากเนไปได้

การแทะเล็มมากเกินไป

เป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งและมีผลเสียหลายอย่างต่อแปลงหญ้า

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
การทำฟางปรุงแต่ง
วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com