Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ดัชนีการเก็บเกี่ยวเงาะเพื่อการส่งออก

เงาะสีชมพู

ผลเงาะสีชมพูวัยต่างๆกัน ผลที่ 1 เริ่มเปลี่ยนสีได้ 10 วัน และอายุผลต่างกัน 3 วัน

ผลที่ 1 และ 2
เป็นผลอ่อนเกินไป

ผลที่ 3
เป็นเงาะที่หลังจากเริ่มเปลี่ยนสีได้ 16 วันเป็นผลเงาะที่มีคุณภาพดีอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี

ผลที่ 4 และ 5
เป็นเงาะที่หลังจากเริ่มเปลี่ยนสีได้ 19 วันและ 22 วันเป็นผลที่มี คุณภาพ ดีมากทั้งสี และรสชาติ สีผลไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ผลที่ 6 และ 7
มีคุณภาพดีมากเช่นกัน แต่เหมาะสำหรับตลาดภายในประเทศไม่เหมาะสำหรับ การส่งออก

ผลที่ 8
แก่เกินไป

เงาะสีชมพู
เงาะโรงเรียน
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com