Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ดัชนีการเก็บเกี่ยวเงาะเพื่อการส่งออก

เงาะโรงเรียน

มีวัยแตกต่างกันคล้ายกับผลเงาะสีชมพู โดย

ผลที่1 และ 2 เป็นผลที่มีสีเขียวในปริมาณมาก มีคุณภาพด้อยไปหน่อย
ผลที่ 3 ถึง 7 คล้ายเงาะสีชมพู มีรสชาติอร่อย
ผลที่ 8 มีรสหวานมาก

การส่งเงาะออกไปจำหน่ายต่างประเทศ พิถีพิถันในเรื่องการคัดวัย(อายุ) ของผล เช่น อาจจะอนุมานได้ว่า เงาะโรงเรียนที่น่าจะส่งออก ควรเป็นผลที่ 3 ถึง 6 ทั้งนี้แล้วแต่ความ ต้องการของตลาดด้วย

เงาะสีชมพู
เงาะโรงเรียน
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com