Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เทคนิคการเก็บเกี่ยวและแช่ฟอกปอแก้วของไทย

การคัดแยกมาตรฐานและการมัดปอฟอก

ก่อนมัดควรคัดแยกมัดตามมาตรฐานปอแก้วฟอก ของสมาคมอุตสาหกรรมทอกระสอบไทย

เมื่อคัดแยกแล้ว นำปอมาวางเรียงกันบนเชือกปอพับส่วนโคนและปลายเข้าหากัน ม้วนเป็นรูปทรงกลมคล้ายกลอง แล้วมัดให้แน่น 2-3 เปลาะ น้ำหนักประมาณ 100-110 กิโลกรัมต่อมัด

เพื่อให้การจำหน่ายเส้นใยปอได้ราคาสูง จะต้องพิจารณาคัดเลือกเอาสิ่งเจือปนออกจากเส้นใย ดังนี้

  1. เปลือกบริเวณโคนต้นส่วนที่ติดกับราก ซึ่งมีลักษณะกระด้าง ไม่เปื่อยง่าย เป็นแผ่นแห้งแข็งติดกับแกนปอ
  2. เส้นใยส่วนที่เป็นจุดปมแข็ง เช่น บริเวณกลางต้นที่เป็นตาหรือบริเวณที่เป็นโรค มีสีดำกระด้าง
  3. เส้นใยที่ติดกับแกนปอ ไม่เน่าเปื่อย ฟอกไม่ออกหรือเส้นใยที่ติดกับแกนปอที่แช่ไม่จมน้ำ ถูกแสงแดดแห้งนำไปฟอกไม่สะอาดและแข็ง
  4. เส้นใยเก่าค้างปี หรือปอค้างปี หรือเส้นใยที่ได้จากการแช่น้ำนานจนเปราะและเปื่อย

นอกจากนี้ก่อนนำปอไปขายไม่ควรใส่สิ่งเจือปนอื่น เช่น ทราย หรือพรมน้ำก่อน จะทำให้ปอมีคุณภาพไม่ดีมีผลให้การซื้อขายปอในตลาดต่างประเทศตกต่ำลงในอนาคต เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพต่ำ ไม่เป็นที่ไว้วางใจของผู้ซื้อ

เทคนิคการเก็บเกี่ยวและแช่ฟอก
การคัดแยกมาตรฐานและการมัดปอฟอก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com