Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรมเป็นสิ่งต้องห้าม

ชนิดของพืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรมที่เป็นสิ่งต้องห้าม

การนำเข้า

การนำเข้า  จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรก่อนทุกครั้ง โดยให้นำเข้าเพื่อการทดลองหรือวิจัยเท่านั้น

ณ ปัจจุบันนี้ไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าพืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรมมาปลูกเพื่อเป็นการค้าในประเทศไทย ผู้นำเข้าเมล็ดพืช ที่มิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม ขอให้ผู้นำเข้าขอหนังสือรับรองจากประเทศต้นทาง ว่าเมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์พืชนั้นมิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com