Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เกษตรอินทรีย์

แผนการจัดการศัตรูพืชก่อนปลูก

1.กรณีใช้เมล็ดพันธุ์ปลูก
- ควรใช้เมล็ดพันธุ์ต้านทานต่อโรค-แมลง และวัชพืชใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากศัตรูพืช(โรค-แมลง และวัชพืช)
- แช่เมล็ดในน้ำอุ่น อุณหภูมิประมาณ 50-55 องศาเซลเซียส นาน 10-30 นาที (แล้วแต่ชนิดเมล็ดพันธุ์)เพื่อกำจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย บางชนิดที่ติดกับมากับเมล็ด
- คลุกเมล็ดด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์ม่า เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส สัปทิลิส

2.การเตรียมแปลงเพาะกล้า อบดินแปลงเพาะกล้า อบดินแปลงเพาะด้วยไอน้ำหรือคลุกดินด้วย
เชื้อราปฏิปักษ์เพื่อควบคุมเชื้อราในระยะกล้า

3.การเตรียมแปลงปลูก ไถตากดิน 1-2 สัปดาหฺ์ให้เมล็ดวัชพืชงอกแล้วไถกลบใช้พลาสติกที่ไม่ย่อยสลายคลุมแปลงกำจัดวัชพืชในดินที่ต้องการแสงแดด ใช้ปูนโดโลไมท์ หรือปูนขาวจากธรรมชาติ ปรับความเป็น
กรด - ด่างของดิน เพื่อให้เชื้อโรคไม่เติบโต ขังน้ำให้ท่วมแปลง เพื่อควบคุมโรค-แมลงที่อยู่ในดิน ตากดินให้แห้งเพื่อกำจัดแมลงในดิน ใส่เชื้อราปฏิปักษ์ เช่น เชื้อไตรโดเดอร์ม่า ลงในดินป้องกันการระบาดของเชื้อราบางชนิด

ระยะพืชเจริญเติบโต การควบคุมโรคพืช โรยเชื้อราปฏิปักษ์รอบโคนต้น เก็บเผาทำลายชิ้นส่วนของพืชที่เป็นโรค ใช้เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัาส สัปทิลิส ทาแผลหรือพ่นที่ต้นพืช

ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์
ผลเสียจาการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ทำไมถึงห้ามใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรม
ภาวะการทำเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
เป็นเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างไร
สนใจปลูกพืชแบบอินทรีย์จะทำอย่างไร
สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ปรับปรุงดิน
แผนการจัดการศัตรูพืชก่อนปลูก
สารอนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช
การเก็บรักษาและการขนส่งผลิตผล
ระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com