Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การทำหญ้าแห้ง

ลักษณะของหญ้าที่เหมาะสมใช้ทำหญ้าแห้ง

ลักษณะของหญ้าที่ใช้ทำหญ้าแห้งได้ดีควรมีผลผลิตสูง ใบมาก กิ่งก้านและลำต้นไม่แข็ง ไม่อวบน้ำ ได้แก่ หญ้าโร้ด หญ้าซิกแนล หญ้าโคไร หญ้ารูซี่ หญ้ามอริซัส ถั่วเวอราโนสไตโล เป็นต้น

ลักษณะของหญ้าที่เหมาะสมใช้ทำหญ้าแห้ง
วิธีทำหญ้าแห้ง
ลักษณะหญ้าแห้งที่ดี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com