Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน

โดย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90100

        เมื่อเราพบว่าดินที่ใช้ปลูกพืชมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ซึ่งอาจทราบได้จากผลผลิตของพืชที่ปลูกบนดินนั้นให้ผลผลิตน้อยไม่ดีเท่าที่ควรหรือจากการเก็บตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ทางเคมีหาระดับความสมบูรณ์จะพบว่าดินมีปริมาณอินทรีย์วัตถุอยู่ในระดับ "ต่ำ" ดังนั้นจึงควรทำการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินด้วยการปรับปรุงบำรุงดิน

ความหมายของการปรับปรุงดินและการบำรุงดิน
วิธีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
ลักษณะของถั่วพร้า
การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com