Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน

โดย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90100


ลักษณะของถั่วพร้า

ถั่วพร้าเป็นพืชล้มลุก ต้นเป็นทรงพุ่ม (แต่สามารถเลื้อยพันได้) สูงประมาณ 60-120 เซนติเมตร ใบมีรูปไข่มน ค่อนข้างกลม ยาว 7-12 เซนติเมตร ดอกสีม่วงอ่อน ฝักแก่มีสีน้ำตาลอ่อนกว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 20-35 เซนติเมตร เมล็ดมีสีขาว มีประมาณฝักละ 10 เมล็ด เมล็ด 1 กิโลกรัม มีจำนวน 1,000 - 1,200 เมล็ด ออกดอกอายุ 50-60 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 250-300 กก./ไร่ น้ำหนักต้นสดประมาณ 2.5-4.0 ต้น/ไร่

ความหมายของการปรับปรุงดินและการบำรุงดิน
วิธีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
ลักษณะของถั่วพร้า
การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com