Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน

โดย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90100


การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสด

ควรปลูกต้นฤดูฝน ปลูกโดยวิธีหว่านใช้เมล็ดอัตรา 10 กก./ไร่ แล้วคราดกลบทำการไถกลบเมื่อถั่วพร้าอายุประมาณ 60-65 วัน ดินควรมีความชื้นในขณะไถกลบหลังไถกลบแล้วประมาณ 2-4 สัปดาห์จึงปลูกพืชตาม

ความหมายของการปรับปรุงดินและการบำรุงดิน
วิธีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
ลักษณะของถั่วพร้า
การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com