Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก

การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน
การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
การปลูกผักกาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
การปลูกแตงกวาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

การปลูกผักกาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

โรคที่สำคัญของผักกาดหอม

1.  โรคใบด่าง
        สาเหตุ         เกิดจากชื้อไวรัส
        ลักษณะอาการ     ทำให้ใบมีลักษณะเป็นลายเหลืองสลับเขียว ถ้าเข้าทำลายในระยะแรกจะทำให้ผักกาดหอมชะงักการเจริญเติบโต  แต่ถ้าเข้าทำลายในระยะหลังจะทำให้ใบมีขนาดเล็กลง โดยมีเพลี้ยไฟชนิดต่าง ๆ เป็นพาหะของโรค
 การ ป้องกันกำจัด  โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงเพื่อกำจัดเพลี้ยต่าง ๆ ที่เป็นพาหะนำโรค นอกจากนี้พบว่าโรคนี้สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ ดังนั้นจึงควรใช้เมล้ดพันธุ์ที่ปราศจากดรคใบด่าง

2.  โรคราน้ำค้าง
        สาเหตุ      เกิดจากเชื้อรา
        ลักษณะอาการ      แผลในระยะแรกจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่ระหว่างเส้นใบ มีสีเหลืองหรือสีเขียวอ่อน จะสังเกตเห็นเส้นใยเชื้อราอยู่ด้านหลังใบ ต่อจากนั้นแผลจะเปลี่ย่นเป็นสีน้ำตาล ถ้าสภาพอากาศร้อนและมีความชื้นสูงจะช่วยให้โรคนี้แพร่ระบาดได้มากขึ้น
 การ ป้องกันกำจัด  โดยการปลูกพืชหมุนเวียน หรือใช้สารเคมี เช่น ไซเนบ หรือมาเนบ

3.  โรคใบจุด
        สาเหตุ      เกิดจากเชื้อรา
        ลักษณะอาการ      ในระยะแรกจะเกิดแผลจุดช้ำเริ่มจากขอบใบแล้วขยายสู่ส่วนกลางของใบ แผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แผลที่แห้งจะมีเส้นใยและสปอร์ตของเชื้อราปรากฎอยู่
 การ ป้องกันกำจัด  โดยการปลูกพืชหมุนเวียน หรือใช้สารเคมี เช่น ไซเนบ หรือ ไธแรม ฉีดพ่น 7-15 วันต่อครั้ง และไม่ควรปลูกผักกาดหอมในพื้นที่เดียวกันติดต่อหลายฤดู ควรปลูกสลับกับพืชอื่นเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อโรคที่สะสมในดิน  โดยแนะนำให้ปลูก 1 ฤดู ในระยะ 3-4 ปี

โรคที่สำคัญของผักกาดหอม
แมลงศัตรูของผักกาดหอม
การเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com