Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การให้อาหารโคเนื้อและการจัดการทุ่งหญ้า

      ในการผลิตโคเนื้อหรือโคขุนนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัยสำคัญอยู่ 3 อย่างคือ พันธุ์โคเนื้อที่ดีอาหารที่ดีและการจัดการที่ดี ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 อย่างนี้ล้วนแต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเรื่องอาหารนั้นก็พอจะพูดได้ว่า อาหารหยาบนั้น ถือว่าเป็นอาหารหลัก ส่วนอาหารข้นนั้นเป็นอาหารที่เราต้องเสริมให้กับโคเมื่อเราต้องการ เช่น ฤดูแล้งหรือช่วงที่มีอาหารหยาบไม่เพียงพอ โดยทั่วไปจะเสริมให้ประมาณ 1% ของน้ำหนักตัวในโคขุน จะเสริมให้มากกว่านี้ สำหรับอาหารหยาบนั้น ในฤดูแล้งก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ในรูปของหญ้าแห้ง หญ้าหมัก หรือฟางปรุงแต่ง

การให้อาหารและการจัดการทุ่งหญ้า
หลักในการให้อาหารโคเนื้อ
การปฏิบัติบำรุงรักษาแปลงหญ้า
แปลงหญ้าสวนครัว
ประเภทของอาหารโคเนื้อ
พืชอาหารสัตว์
พันธุ์หญ้าและถั่วที่ใช้เลี้ยงสัตว์
การเก็บถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com