Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

โดย รศ.วิชา หมั่นทำการ
ศูนย์เครื่องกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ลักษณะสำคัญของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ

เป็นเครื่องนวดข้าวที่ใช้ต้นกำลังจากเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขนาด 62 แรงม้า ความยาวลูกนวด 4 ฟุต ขับเครื่องด้วยตัวเอง โดยอาศัยระบบไฮดรอลิค ซึ่งมีห้องเกียร์ทดกำลัง สำหรับขับเคลื่อนตีนตะขาบยาง โดยสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ 4 เกียร์ และประกอบด้วยชุดอุปกรณ์เครื่องนวดข้าวแบบนวดตามแนวแกนและชุดอุปกรณ์หัวเกี่ยวข้าว ซึ่งมีล้อโน้มข้าว กรรไกรตัดต้นข้าว (ชนิด Cutter bar) และเกลียวลำเลียงต้นข้าว

การวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในประเทศไทย
เครื่องเกี่ยวข้าวต้นแบบ
ลักษณะสำคัญของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
การทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
การบำรุงรักษา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com