Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

โดย รศ.วิชา หมั่นทำการ
ศูนย์เครื่องกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การบำรุงรักษา

1.การบำรุงรักษาทุกวัน
โดยการตรวจเช็คน้ำมันเครื่องและน้ำในหม้อน้ำ และตรวจเช็คสายพานความตึงของสายพานต่าง ๆ หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จในตอนเย็นทุกครั้งแล้วให้ เปิดฝาเครื่องนวดข้าวทำความสะอาดตะแกรงลูกนวด

2.การบำรุงรักษาอาทิตย์ละครั้ง
โดยการอัดจาระบี ลูกปืน จุดหมุนต่าง ๆ เพลา มูเล่

3.การบำรุงรักษาเดือนละครั้ง
ตรวจเช็คความตึงของสายพานตีนตะขาบ ถ้าย่นให้เร่งหัวน๊อตให้ตึงและเช็คน้ำมันในตัวไฮโดรลิค ควรเต็มถัง

4.การบำรุงรักษา 3 เดือนต่อครั้ง
โดยการเปลี่ยนไส้กรอง ไฮโดรลิค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สายพานบางเส้น ไส้กรองอากาศ น้ำในหม้อน้ำ และตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซลเครื่อง ก็ต้องเติมให้เต็มตลอดเวลา ถ้าสายพานเครื่องเกี่ยว ลูกนวดหย่อนก็ต้องเร่งให้ตึง ในส่วนน้ำกลั่นของแบตเตอรีก็ต้องเติมให้เต็ม หมั่นอัดจาระบีส่วนต่าง ๆ เช่น ลูกปืน พัดลม มู่เล่ต่าง ๆ และหยอดน้ำมันเครื่อง ล้อโน้มข้าว กรรไกรตัดต้นข้าว

5.การบำรุงรักษา 6 เดือนต่อครั้ง
ตรวจเช็คความสึกของแผ่นคลัช เลี้ยวซ้ายขวา และผ้าเบรค

การวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในประเทศไทย
เครื่องเกี่ยวข้าวต้นแบบ
ลักษณะสำคัญของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
การทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
การบำรุงรักษา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com