Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ปุ๋ยปลอม

วิธีเก็บปุ๋ยตัวอย่าง

การเก็บตัวอย่างปุ๋ยเพื่อส่งไปตรวจสอบมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

  1. เทปุ๋ยทั้งกระสอบลงบนผ้าพลาสติกที่แห้งและสะอาด คลุกเคล้าให้ปุ๋ยเข้ากันเป็นอย่างดี
  2. ใช้แผ่นไม้แบ่งปุ๋ยออกเป็น 4 ส่วน
  3. นำปุ๋ย 2 ส่วนที่อยู่ตรงกันข้ามมาคลุกเคล้ากันใหม่ และแบ่งออกเป็น 4 ส่วน อีกครั้งหนึ่ง
  4. ทำซ้ำข้อ 3 จนเห็นว่าเมื่อแบ่งปุ๋ยออกเป็น 4 ส่วนแล้ว แต่ละส่วนหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ตักปุ๋ย 1 ส่วนใส่ถุงพลาสติกที่แห้งและสะอาด
  5. เขียนรายละเอียดของตัวอย่างปุ๋ย ได้แก่ สูตร ตรา เลขทะเบียน ผู้ผลิต สถานที่ผลิต ใส่ถุงพลาสติกเล็ก ๆ แล้วใส่ลงไปในถุงตัวอย่างปุ๋ยพร้อมรัดปากถุงให้แน่น
  6. ส่งตัวอย่างปุ๋ยไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อตรวจสอบต่อไป

วิธีเก็บปุ๋ยตัวอย่าง
การตรวจสอบปุ๋ยในห้องปฏิบัติการ
โทษของการผลิตและการจำหน่ายปุ๋ยปลอม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com