Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ

อาหารบางประเภท เช่น เครื่องเทศ กาแฟ ปลาเค็ม ทุเรียนกวน ซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัว กลิ่นเหล่านี้สามารถระเหยทำให้กลิ่นหายไป หรืออาจดูดกลิ่นจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตัว ทำให้มีกลิ่นอับไม่น่ารับประทาน หรือมีกลิ่นแรงจนทำให้ก่อความรบกวนแก่บุคคลข้างเคียง ภาชนะบรรจุที่ใช้จำเป็นต้องเลือกใช้วัสดุที่เก็บกลิ่นอาหารไว้ได้ และในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมให้กลิ่นจากภายนอกเข้าไปได้ด้วย เช่น ขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกบางชนิดที่มีฝาปิดได้สนิทแน่น

ชนิดภาชนะบรรจุอาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ

1. ขวดแก้ว ต้องมีฝาที่ปิดสนิท อากาศเข้าออกไม่ได้

2. ถุงพลาสติก ที่ทำจากพลาสติกประกอบกันหลายชั้น (laminated) ซึ่งอาจทำจากพลาสติกประกบกับพลาสติก หรือวัสดุอื่น เช่น แผ่นเปลวอลูมิเนียม กระดาษ เป็นต้น

ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
อาหารสด
อาหารแห้ง
อาหารแช่แข็ง
อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
อาหารฉายรังสี
อาหารหมักดอง
อาหารที่มีไขมันสูง
อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com