Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ

อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ (aseptic packaging) เป็นการบรรจุอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มาแล้ว ลงในภาชนะบรรจุซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว เช่นกัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากเชื้อ ซึ่งอาหารที่บรรจุด้วยระบบนี้จะมีคุณภาพดีมาก สามารถรักษากลิ่น และรสเดิมของอาหารไว้ได้ เพราะใช้เวลาในการฆ่าเชื้อน้อยกว่าวิธีบรรจุกระป๋องจึงสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานพอสมควร โดยไม่ต้องแช่เย็น เช่น นม ยู.เอช.ที (U.H.T.) นอกจากนี้ยังอาจใช้กับผลิตภัณฑ์จำพวกน้ำผลไม้และนมถั่วเหลือง ได้ด้วย (U.H.T.= ultra high temperature)

ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
อาหารสด
อาหารแห้ง
อาหารแช่แข็ง
อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
อาหารฉายรังสี
อาหารหมักดอง
อาหารที่มีไขมันสูง
อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com