Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

อาหารสด

อาหารสด เช่น ผัก ผลไม้สด และเนื้อสัตว์ต่างๆ เป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่าย การเก็บในที่เย็นๆ เช่น ในตู้เย็น จะช่วยชะลอการเสื่อมเสียของอาหารนั้น อาหารสดแต่ละชนิดมีลักษณะและมีความต้องการด้านการบรรจุแตกต่างกัน ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะการบรรจุผักผลไม้สด

คุณสมบัติของภาชนะที่ใช้บรรจุผักผลไม้สด

1. การยอมให้อากาศเข้าออกง่ายพอควร ผักผลไม้เป็นสิ่งมีชีวิตจึงยังคงหายใจอยู่ตลอดเวลา ภาชนะบรรจุจึงควรยอมให้อากาศระบายออกไปได้ มิฉะนั้นอาจเกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในภาชนะบรรจุ ทำให้ผักผลไม้สดเสื่อมคุณภาพได้

2. การยอมให้ไอน้ำผ่านเข้าออกได้สะดวก ภาชนะบรรจุควรระบายไอน้ำออกได้ เพราะผักผลไม้สดจะคายน้ำตลอดเวลา เกิดการสะสมความชื้นทำให้เชื้อราเกิดขึ้นได้

3. ความทนทานต่อความเย็น เมื่อได้รับความเย็นภาชนะบรรจุไม่กรอบหรือแตกหักง่าย

4. ความแข็งแรงสามารถรับแรงกดทับได้ ผักผลไม้สดมักมีเนื้อนิ่ม บอบช้ำง่าย ภาชนะบรรจุจึงควรรับแรงกดทับเมื่อมีการเรียงซ้อนได้

ชนิดภาชนะบรรจุอาหารสด

1. ถาดห่อด้วยฟิล์มพลาสติก

2. ถุงพลาสติกใส ที่นิยมที่สุดคือ โพลิเอทิลีน และควรเจาะรูถุงพลาสติก เพื่อระบายน้ำที่ระเหยออกมาจากอาหารที่ห่อหุ้ม

3. กล่องกระดาษ กล่องกระดาษแข็งที่ใช้มีทั้งกล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องที่ทำจากกระดาษแข็งบางชนิดเจาะเป็นช่องให้เห็นภายในด้วย

4. กล่องกระดาษลูกฟูก มักใช้เป็นภาชนะบรรจุสำหรับการขนส่ง เพราะสามารถบรรจุได้ในปริมาณมาก ควรเลือกใช้กล่องที่มีความแข็งแรงสามารถรับแรงกดเมื่อวางซ้อนได้ผักผลไม้บางประเภทที่ต้องการการระบายอากาศและน้ำ ต้องใช้กล่องที่มีการเจาะรูที่ผนังกล่อง

5. ตะกร้าพลาสติก เป็นภาชนะบรรจุเพื่อการขนส่งที่นิยมใช้หมุนเวียน (ใช้ได้หลายครั้ง)ภายในประเทศ ระหว่างสวนกับตลาดขนส่ง มีความแข็งแรงและสามารถระบายอากาศและน้ำได้ดี บางชนิดมีฝาปิด บางชนิดมีลวดที่ปากตะกร้าเพื่อการเรียงซ้อนตะกร้า

ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
อาหารสด
อาหารแห้ง
อาหารแช่แข็ง
อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
อาหารฉายรังสี
อาหารหมักดอง
อาหารที่มีไขมันสูง
อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com