Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

อาหารแช่แข็ง

การแช่แข็งเป็นขบวนการที่ทำให้ส่วนที่เป็นน้ำในอาหารแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง อันจะทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได้

คุณสมบัติของภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารแช่แข็ง

1. ความทนทานต่ออุณหภูมิต่ำ อาหารแช่แข็งต้องอยู่ในสภาพอุณหภูมิต่ำมากคือ ประมาณ -18 องศาเซลเซียส

2. ความทนทานต่อความร้อนสูง อาหารแช่แข็งบางชนิดผู้บริโภคสามารถอุ่น หรืออบด้วยความร้อน แล้วรับประทานในภาชนะบรรจุได้ในกรณีเช่นนี้ ภาชนะบรรจุได้ในกรณีเช่นนี้ ภาชนะบรรจุจะต้องทนต่อความร้อนสูงได้ด้วย

3. การป้องกันการสูญเสียความชื้น ระหว่างเก็บรักษา ในตู้แช่แข็ง น้ำแข็งอาจระเหิดกลายเป็นไอน้ำ ซึ่งทำให้อาหารแช่แข็ง มีผิวหน้าแห้ง และลักษณะเนื้อสัมผัสเสียไป (freezer burn)

4. ความสามารถกันน้ำได้

5. ความแข็งแรง มีความแข็งแรงพอสมควร อาหารส่วนแหลมคมของผลึกน้ำแข็งอาจแทงภาชนะบรรจุแตกได้

6. การป้องกันแสง ภาชนะควรทึบแสงทั้งหมดหรือบางส่วนเพราะแสงจะเร่งการเปลี่ยนสีและปฎิกิริยาเคมีในเนื้ออาหารได้

ชนิดภาชนะบรรจุอาหารแช่แข็ง

1. ถุงพลาสติกทำจากโพลิเอทิลีนและถาดโฟม ถ้าเป็นภาชนะบรรจุเพื่อการขายปลีก นิยมใช้ถุงพลาสติกทำจากโพลิเอทิลีน (PE) หรือถาดพลาสติก เช่น ถาดโฟม

2. กล่องหรือถ้วยทำด้วยกระดาษแข็งเคลือบไขหรือพลาสติก ด้านนอกของกล่องกระดาษห่อด้วยกระดาษเคลือบไข พลาสติก หรือแผ่นเปลวอลูมิเนียม เช่น กุ้งแช่แข็ง ขนมอบแช่แข็ง

3. ถาดทำจากโฟมหรือแผ่นอลูมิเนียม ซึ่งจะใส่ในกล่องกระดาษแข็งอีกชั้นหนึ่ง เช่น อาหารแช่แข็งที่ปรุงสำเร็จแล้ว ซึ่งจะถูกอุ่นและรับประทานในถาดอลูมิเนียม (T.V.dinner)

ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
อาหารสด
อาหารแห้ง
อาหารแช่แข็ง
อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
อาหารฉายรังสี
อาหารหมักดอง
อาหารที่มีไขมันสูง
อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com