Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

แมลงที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร

แมลงที่ให้โทษหรือเป็นศัตรูกับมนุษย์นั้นมีเพียงร้อยละ 0.1 ของแมลงที่มีอยู่ในโลกทั้งหมด อีกร้อยละ 99.9 เป็นแมลงที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะทางการเกษตรและเป็นแมลงที่ไม่มีคุณหรือโทษแต่อย่างใดต่อคน

แมลงส่วนใหญ่จึงเป็นสมาชิกที่ดีของโลกนี้ประโยชน์ที่ได้จากแมลงมีมากมายแต่มักถูกมองข้ามไป เนื่องจากคนส่วนมากยังไม่ทราบและยังไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงประโยชน์ที่ได้รับจากแมลง ทำให้ไม่เห็นความสำคัญของแมลงที่เป็นประโยชน์และในบางครั้งก็ทำลายแมลงเหล่านี้ไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เช่นการใช้สารเคมีฆ่าแมลงที่มีพิษร้ายแรงสามารถฆ่าแมลงได้ทุกชนิดไม่เฉพาะเจาะจงและใช้อย่างพร่ำเพรื่อเกินความจำเป็น ทำให้แมลงที่เป็นประโยชน์ถูกทำลายไปด้วย แมลงเหล่านี้หลายชนิดช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นเป็นการควบคุมปริมาณของแมลงศัตรูพืชให้อยู่ในสมดุลตามธรรมชาติ การทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ทำให้สมดุลธรรมชาติเสียไป แมลงศัตรูพืชจึงเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว เพราะไม่มีตัวควบคุมอันตรายจากแมลงบางชนิดก็มีมากมายมหาศาลจนเราไม่อาจละลายที่จะกำจัดมันได้แต่พึงระลึกเสมอว่าแมลงที่เป็นประโยชน์มีปะปนในธรรมชาติเป็นจำนวนมากการกำจัด

แมลงแต่ละชนิดจึงควรทำด้วยความละเอียดรอบคอบและหลีกเลี่ยงการทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ไปด้วยการรู้จักแมลงที่เป็นประโยชน์และทราบถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์แมลงเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เรามากที่สุด

แมลงที่เป็นประโยชน์มีมากมายหลายชนิด แบ่งเป็นพวกใหญ่ ๆ ตามลักษณะของประโยชน์ได้อย่างน้อย 5 ประเภท คือ

1. แมลงที่ให้ผลผลิต
2. แมลงที่ใช้เป็นอาหาร
3. แมลงผสมเกสร
4. แมลงตัวห้ำและแมลงตัวเบียน
5. แมลงช่วยสร้างเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดิน

แมลงที่ให้ผลผลิต
แมลงที่ใช้เป็นอาหาร
แมลงผสมเกสร
แมลงตัวห้ำและแมลงตัวเบียน
แมลงช่วยสร้างเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดิน

เรียบเรียง

จัดทำ เกตุอร ทองเครือ กองเกษตรสัมพันธ์
เผยแพร่โดย กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารอ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com