Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 5

กรมส่งเสริมการเกษตร

มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 5 เป็นพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรได้ทำการผสมพันธุ์ ระหว่างพันธุ์ 27-77-10 กับพันธุ์ระยอง 3 ในปี 2525 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองและได้รับการทดสอบ เปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบพันธุ์ปี 2536 ได้ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2537 และให้ชื่อว่า "พันธุ์ระยอง 5"

ลักษณะประจำพันธุ์ที่เห็นเด่นชัด

ลักษณะดีเด่นของพันธุ์ระยอง 5

ผลผลิต พันธุ์ระยอง 5 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแห้ง และผลผลิตแป้งสูงกว่าทุกๆ พันธุ์ และทุกๆ สภาพแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ระยอง 1 ให้ผลผลิตหัวสด มันแห้ง และผลผลิตแป้งสูงกว่า 23, 32 และ 44% ตามลำดับ

การดูแลรักษากิ่งพันธุ์

เรียบเรียง : วิลาวัลย์ วงษ์เกษม กองส่งเสริมพืชไร่นา
จัดทำ : พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์
ข้อมูลจาก : เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ปัญหาการผลิต การใช้มันสำปะหลัง และลดต้นทุนการผลิต 1-3 กันยายน 2537 ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com