Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

กลุ่มปอคิวบา

วิชาการเกษตร

พันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำและรับรองพันธุ์ มีดังนี้

พันธุ์ 977-044

กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2540

 1. ลักษณะประจำพันธุ์ดีเด่น คือ อายุสั้น ผลผลิต 330 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกกิ่ง เส้นใยมีขาวและ เหนียว
 2. ลักษณะอื่นๆ เก็บเกี่ยวเพื่อเส้นใยเมื่อปอออกดอก 50 % หรืออายุ 140-150 วัน
 3. เก็บเกี่ยวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ อายุ 180-190 วัน
 4. ไวต่อช่วงแสงในช่วงวันสั้น
 5. ต้านทานโรคโคนเน่า แต่ไม่ต้านทานไส้เดือนฝอยรากปม

  ฤดูปลูกที่เหมาะสม : เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม

พันธุ์ขอนแก่น 60

กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2540

 1. ลักษณะประจำพันธุ์ดีเด่น คือ อายุสั้น ผลผลิต 310 กิโลกรัมต่อไร่ ลำต้นไม่มีหนาม เส้นใยสี ขาวและเหนียว
 2. ลักษณะอื่นๆ เก็บเกี่ยวเพื่อเส้นใยเมื่อปอออกดอก 50 % หรืออายุ 130-140 วัน
 3. เก็บเกี่ยวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ อายุ 170-180 วัน
 4. ไวต่อช่วงแสงในช่วงวันสั้น
 5. ต้านทานโรคโคนเน่า แต่ไม่ต้านทานไส้เดือนฝอยรากปม

  ฤดูปลูกที่เหมาะสม : เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม

จัดทำโดย : ดาราวรรณ ทวีศักดิ์บวรกุล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com