Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

กลุ่มปอกระเจา

กรมวิชาการเกษตร

พันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำและรับรองพันธุ์ มีดังนี้

พันธุ์ขอนแก่น 1

กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2538 ลักษณะดีเด่นผลผลิตเส้นใยแห้ง 375 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน (โนนสูง 1) ประมาณ 19 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์เส้นใยเฉลี่ย 7.5 ในขณะที่พันธุ์โนนสูง1 มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยเพียง 6.7 ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีสูงกว่าพันธุ์โนนสูง 1 ลอกง่ายและไม่เจ็บมือ เนื่องจากมีปุ่มปมบนแกนปอน้อยกว่าพันธุ์โนนสูง 1

ลักษณะประจำพันธุ์

ปอกระเจาพันธุ์โนนสูง 1

ได้จากปอพันธุ์ JRO 7835 ที่นำมาจากประเทศอินเดีย นำมาคัดเลือกและทดสอบผลผลิต เมื่อ พ.ศ. 2515 รับรองพันธุ์
ปี พ.ศ.2523 โดยกรมวิชาการเกษตร

ลักษณะเด่น

- ผลผลิตสูง
- อายุสั้น
- ไม่แตกกิ่ง
- ทนต่อการหักล้มได้ดี

ผลผลิตและคุณภาพ

- ผลผลิต 352 กก./ไร่ ในไร่กสิกร
- เส้นใยสีขาวและเหนียวนุ่มละเอียด

ลักษณะประจำพันธุ์

ฤดูปลูกที่เหมาะสม ปลายเมษายน-พฤษภาคม

ปอกระเจาพันธุ์ JRO 632

เป็นปอกระเจาฝักยาวมีต้นกำเนิดในประเทศอินเดีย นำเข้ามาในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2513 รับรองพันธุ์ ปี พ.ศ.2518 โดยกรมวิชาการเกษตร

ลักษณะเด่น

- ผลผลิตสูง เจริญเติบโตเร็ว
- ผลผลิต ผลผลิตเส้นใยแห้ง 332 กก./ไร่

ลักษณะประจำพันธุ์

ฤดูปลูกที่เหมาะสม ปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม

ปอกระเจาพันธุ์ JRC 212

เป็นปอกระเจาฝักกลมเพียงพันธุ์เดียวที่แนะนำให้เกษตรกรปลูก รับรองพันธุ์ ไม่แน่ชัด

ลักษณะเด่น

- ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้ดีกว่าปอกระเจาฝักยาว
- ผลผลิต ผลผลิตเส้นใยแห้ง 290 กก./ไร่

ลักษณะประจำพันธุ์

จัดทำโดย : ดาราวรรณ ทวีศักดิ์บวรกุล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com