Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในไร่อ้อย

โดย ปรีชา พราหมณีย์ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยอ้อยให้ได้ผลดีควรปฏิบัติดังนี้

  1. ซื้อปุ๋ยจากแหล่งที่ไว้ใจได้ หรือเป็นปุ๋ยที่ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นปุ๋ยปลอม และมีธาตุอาหารตามต้องการ
  2. ควรกำหนดเวลาใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม หลังใส่ปุ๋ยหากฝนไม่ตกควรให้น้ำตามทันที
  3. อย่าใส่ปุ๋ยโดยโรยไว้บนผิวดิน หรือบนซากใบอ้อย ควรใส่ลงไปในดินแล้วกลบเสีย
  4. อย่าใส่ปุ๋ยติดกับท่อนพันธุ์ ควรกลบปุ๋ยบาง ๆ เสียก่อนแล้วจึงวางท่อนพันธุ์ลงไป
  5. อ้อยอายุเลย 5 เดือนขึ้นไปแล้วไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยไนโตรเจน เพราะผลผลิตที่เพิ่มจะไม่คุ้มกับค่าปุ๋ยและอาจจะทำให้ความหวานลดน้อยลงไป

ชนิดของดินที่ใช้ปลูกอ้อย
หลักการพิจารณาคุณสมบัติของดิน
การจัดการดินทางด้านกายภาพ
การปรับปรุงและแก้ไขดินที่มีลักษณะทางกายภาพเลว
การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของดิน
การแก้ดินกรดและการใช้ปูน
การใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อย
ปริมาณปุ๋ยที่ใช้
การใส่ปุ๋ย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com