Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ประมง

การเลี้ยงกบ

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

        พันธุ์กบโดยทั่วไปนั้น ขนาดที่เหมาะสมส่าหรับการผสมพันธุ์คือ มีน้ำหนัก 300-700 กรัม อายุ 12-16 เดือนขึ้นไป โดยมีไข่แก่และน้ำเชื้อดี

พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์กบที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือ

  1. มีสภาพสมบูรณ์ในระบบการผสมพันธุ์
  2. มีอัตราการเติบโตปกติสม่ำเสมอ
  3. เลี้ยงบำรุงด้วยอาหารอย่างดี
  4. ไม่ควรได้รับการกระทบกระเทือนที่รุนแรง
  5. ไม่มีบาดแผลตามลำตัว
  6. ไม่มีโรคและพยาธิเบียดเบียน
  7. มีรูปร่างสมส่วนตามสายพันธุ์
  8. มีอายุถึงขั้นสมบูรณ์เพศ

สภาวะแวดล้อมกับการผสมพันธุ์กบ
การเตรียมสถานที่เลี้ยงกบ
การผสมพันธุ์กบ
การอนุบาลลูกกบ
อาหารและการให้อาหาร
การจับและการตลาด
การแยกเพศกบ
พันธุ์กบ
วิธีเลี้ยงกบ
การฟักไข่
การเลี้ยงกบเพื่อส่งตลาด
โรคและวิธีป้องกันรักษา

บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com