Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ประมง

การเพาะเลี้ยงตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน

กองส่งเสริมการประมง กรมประมง

ศัตรูของตะพาบน้ำ

ตะพาบน้ำขนาดเล็ก ศัตรูจะได้แก่ พวกหนู นก เหยี่ยว งู และพวกปลาต่าง ๆ ระยะนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ ส่วนศัตรูที่สำคัญ คือ มนุษย์ ซึ่งมีการลักขโมยเป็นจำนวนมาก

แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจาย
การผสมพันธุ์และการวางไข่
การเลี้ยงตะพาบน้ำและบ่อเลี้ยงตะพาบน้ำ
อาหารตะพาบน้ำ
ศัตรูของตะพาบน้ำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com