Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

กล้วยไม้

กรมส่งเสริมการเกษตร

พันธุ์กล้วยไม้ที่นิยมปลูกเป็นการค้า

พันธุ์กล้วยไม้ที่นิยมปลูกเป็นการค้า ได้แก่

สกุลหวาย (Dendrobium sp.) :

สกุลอะแรนด้า (Aranda sp.) : พันธุ์คริสติน
สกุลอะแรนเธอรา (Aranthera sp.) : พันธุ์เจมส์สตอริไอ
สกุลอะแรคนิส (Arachnis sp.) : พันธุ์แม็กกี้อุย
สกุลออนซิเดียม (Oncidium sp.) : พันธุ์โกลเด้นโชว์เวอร์, โกรเวอร์แรมเซย์
สกุลแวนด้า (Vanda sp.) :พันธุ์รอทไซล์เดียนา, แซนเดอรานา, วิรัตน์
สกุลม็อคคาร่า (Mokara sp.) : พันธุ์จักก๊วน, พรรณี
สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium sp.) : พันธุ์ Valley Knight “Vanessa”, Floripink ‘Feline’

การปลูก
โรงเรือน
การย้ายต้นกล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ประเภทของกล้วยไม้
การดูแลรักษา
พันธุ์กล้วยไม้ที่นิยมปลูกเป็นการค้า
โรคและแมลงที่สำคัญของกล้วยไม้
การขยายพันธุ์กล้วยไม้
แมลงศัตรูของกล้วยไม้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com