Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

การปลูกไม้ดอกกระถาง

แนวทางการป้องกันกำจัดโรค

การป้องกันกำจัดโรคของไม้ดอกไม้ประดับ มีวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช และชนิดหรือสาเหตุของโรคเป็นสำคัญ โดยหลักของการป้องกันกำจัดโรคแล้ว จะมีวิธีการที่คล้ายกันที่กล่าวในเรื่อง การป้องกันกำจัดโรคพืช แต่รายละเอียดของการปฏิบัติอาจแตกต่างกัน โดยเฉพาะหากสามารถทราบสาเหตุของโรค ดังนี้

1. การป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

2. การป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

3. การป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและมายโคพลาสมา

4. การป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอย

การเพาะเมล็ด
การย้ายกล้า
การย้ายปลูกลงกระถาง
การเด็ดยอด
การให้น้ำ
การให้ปุ๋ย
การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
โรคของไม้ดอกกระถาง
การแพร่ระบาดของโรค
ลักษณะอาการของโรค
การป้องกันกำจัดโรคพืช
แนวทางการป้องกันกำจัดโรค
การปฏิบัติเพื่อให้มีอายุใช้งานได้นาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com