Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ

กรมส่งเสริมการเกษตร

การใช้ชีวินทรีย์

เป็นวิธีการที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม เช่น แมลง ตัวห้ำ ได้แก่ ตั๊กแตนตำข้าว แมลงปอ มวนเพชฌฆาต ด้วงดิน ต่อหมาร่า แมลงตัวเบียน ได้แก่ แมลงวันก้นขน ต่อเบียน แตนเบียน แตนเบียนฝอย ตัวสไตโลปิคส์ เป็นต้น แมลงเหล่านี้จะทำลายกัดกินหรืออาศัยอยู่ภายในหรือภายนอก ตัวแมลงชนิดอื่น ซึ่งรวมทั้งแมลงศัตรูไม้ดอกไม้ประดับด้วย นอกจากนี้ยังมีเชื้อโรคของแมลงหรือโรคพืช ที่มีจำหน่ายในเชิงการค้าแล้ว ได้แก่ เชื้อไวรัส NPV ทำลายหนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย, ไส้เดือนฝอยทำลายหนอนกระทู้หอม, ด้วงหมักผัก, เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าทำลายเชื้อราในดินที่เป็นสาเหตุของโรคพืช, เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis Berliner หรือสาร Bt ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอยใยผัก หนอนกระทู้หอม เป็นต้น

วิธีเขตกรรม
วิธีกล
การใช้สารเคมี
การใช้ชีวินทรีย์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com