Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

บอนสี

การปลูก

ดิน กรณีปลูกเป็นไม้กระถางหรือไม้ประดับใช้ดินทั่ว ๆ ไปหรือดินขุยไผ่ผสมใบไม้ผุ เช่น ใบทองหลาง ใบมะขาม ใบก้ามปู อัตราส่วน 1 : 2 แต่ถ้าหากปลูกลงแปลงเพื่อขายหัวพันธุ์ ควรใช้ดินร่วนปนทรายผสมปุ๋ยคอก แกลบดินและขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 หรือดินร่วมปนทรายผสมปุ๋ยคอกอัตราส่วน 1 : 1 (พื้นที่ปลูก 1 ไร่ จะใช้ปุ๋ยคอกในอัตรา 1,000 กิโลกรัม)
น้ำ ให้รดน้ำทุกวันในช่วงเวลาเช้า
แสงแดด บอนสีเป็นพืชที่ต้องการแสงแดด 50 - 70 เปอร์เซ็นต์ โดยการปลูกลงในกระถางนั้น ควรให้บอนสีอยู่ในที่ร่มรำไร หรือยกไปรับแสงแดดในช่วงเวลาเช้า ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. หรือใช้ซาแลนพรางแสง 30 - 50 เปอร์เซ็นต์ และหากปลูกลงแปลงควรใช้วัสดุคลุมแปลง เช่น ฟางข้าว เพื่อลดการระเหยของน้ำ
อากาศ บอนสีต้องการอากาศที่ถ่ายเทสะดวก
อุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 21 - 35 องศาเซลเซียส

ประเภทบอนสี
การปลูก
การขยายพันธุ์
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง
การเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์บอนสี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com