Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

บอนสี

การเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์บอนสี

บอนสีจะพักตัวในช่วงฤดูหนาว โดยจะค่อย ๆ ทิ้งใบจนไม่มีใบเหลือในที่สุด ซึ่งระยะนี้ควรงดการให้น้ำและชุดหัวขึ้นมาล้างทำความสะอาด ชุบด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อรา ผึ่งทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 15 วัน แล้วเก็บใส่ถึง กล่อง หรือตะกร้าที่มีการระบายอากาศได้ดี พอใกล้ฤดูปลูก (ฤดูฝน) ประมาณเดือนมีนาคม ให้นำหัวพันธุ์บอนสีมาผ่าเพาะชำ แล้วนำไปปลูกเป็นต้นบอนสีต่อไป

ประเภทบอนสี
การปลูก
การขยายพันธุ์
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง
การเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์บอนสี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com