Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

แกลดิโอลัส

ทำเลหรือพื้นที่ปลูก

ทำเลหรือพื้นที่การปลูกแกลดิโอลัส ควรปลูกบริเวณที่สูง มีอากาศค่อนข้างเย็นซึ่งปัจจุบันเมื่อ การขนส่งสะดวกขึ้น จึงสามารถตัดปัญหาเรื่องการขนส่งออกไปได้ แต่ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายในการ ขนส่งเพิ่มขึ้นด้วย ฉะนั้นถ้าเกษตรกรปลูกในปลูกพื้นที่ที่เหมาะสมก็สามารถได้ผลผลิตคุ้มค่ากับ ที่เสียไปกับการขนส่ง

ปัจจุบันนี้พื้นที่การปลูกแกลดิโอลัสส่วนใหญ่ จะเป็นบริเวณจังหวัดทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และในพื้นที่ บริเวณเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย ส่วนใหญ่แกลดิโอลัสที่ปลูกจะส่งมาขายยังตลาดในกรุงเทพ มหานคร และส่งไปขายยังตลาดต่างประเทศอีกบ้างเล็กน้อย เช่น ซาอุดิอาระเบีย แคนาดา ซึ่งจะ ประสบปัญหาเกี่ยวกับ ดอกไม่สม่ำเสมอ ค่าขนส่งสูง ปลายช่อดอกโค้งงอ ทำให้คุณภาพดอกลดลง

ทำเลหรือพื้นที่ปลูก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
พันธุ์ดอกแกลดิโอลัส
พันธุ์ดอกเล็กและดอกจิ๋ว
ขยายพันธุ์โดยใช้หัวและหัวย่อย
การปลูกและการดูแลรักษา
โรคและแมลง
การตัดดอก
การตลาด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com