Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

แกลดิโอลัส

การปลูกและการดูแลรักษา

การปลูกแกลดิโอลัสให้ได้ดอกที่มีคุณภาพดี ควรมีการคัดขนาดของหัวก่อนนำไปปลูก โดยคัด หัวที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นหัวที่มีอาหารสะสมอยู่มาก สังเกตได้จากเส้นผ่าศูนย์กลางของ หัวควรมีขนาดอย่างต่ำ 1.5 นิ้ว และส่วนบนของหัวนูนแหลมขึ้นไม่ควรเลือกหัวที่บุบลึกลงเพราะ ทำให้ต้นที่งอกใหม่ไม่แข็งแรง เนื่องจากเป็นหัวเก่าการปลูกต้องฝังหัวลึกพอสมควร ขึ้นอยู่กับ ขนาดของหัวและลักษณะดิน ถ้าเป็นดินเหนียวหรือดินหนักควรปลูกให้ตื้นกว่าดินร่วนปนทราย คือดินร่วนปนทรายปลูกลึกประมาณ 4-5 นิ้ว ถ้าเป็นดินเหนียวปลูกลึกประมาณ 3-4 นิ้ว ควรใส่ปุ๋ย รองก้นหลุม สูตร 14-14-21, 13-13-21 หรือ 9-24-24 อัตรา 10 กรัมต่อพื้นที่ปลูก 1 ตารางเมตร แล้ว กลบดินก่อนเพื่อไม่ให้หัวพันธุ์โดนปุ๋ยโดยตรง และควรใส่ยาฆ่าแมลงประเภทดูดซึม เช่น ฟูราดาน รองก้นหลุมด้วย เพื่อป้องกันแมลงในดิน ระยะระหว่างหัวควรห่างกัน 15 ซม. แล้วจึงกลบดินคลุมทับด้วยฟางข้าวหรือแกลบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรักษาความชื้นและกำจัดวัชพืชได้ง่ายขึ้น

ในต่างประเทศได้แบ่งเกรดตามขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวได้ 7 เกรด คือ

  1. Jumbo เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
  2. No. 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2 นิ้ว
  3. No. 2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25-1.5 นิ้ว
  4. No. 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.25 นิ้ว
  5. No. 4 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75-1 นิ้ว
  6. No. 5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50-0.75 นิ้ว
  7. No. 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 นิ้ว

หรืออาจจัดเป็น 3 เกรด คือ

  1. Large เส้นผ่าศูฯย์กลาง 1.50 นิ้ว
  2. Medium เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75-1.25 นิ้ว
  3. Small เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 นิ้ว

นำหัวที่พ้นระยะพักตัวแล้ววางไว้ที่ก้นหลุม โดยเอาส่วนแหลมของหัวตั้งขึ้นและแกะเอา เปลือกหุ้มออกบ้างกลบดินเล็กน้อยเมื่อต้นงอกสูงประมาณ 30 ซม. จึงพลิกดินข้างร่องกลบโคนต้น ถ้าต้นเอนต้องใช้ไม้ค้ำ

การให้น้ำ ควรให้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูที่มีอากาศร้อนจัดและในระยะที่แท่ง ช่อดอกไม่ควรให้ต้นขาดน้ำ

การใส่ปุ๋ย แบ่งเป็น 2 ระยะ

ทำเลหรือพื้นที่ปลูก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
พันธุ์ดอกแกลดิโอลัส
พันธุ์ดอกเล็กและดอกจิ๋ว
ขยายพันธุ์โดยใช้หัวและหัวย่อย
การปลูกและการดูแลรักษา
โรคและแมลง
การตัดดอก
การตลาด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com