Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

แอสเตอร์และแอสเตอร์จีน

ชื่อไทย แอสเตอร์
ชื่อสามัญ (Common name) Aster
ชื่อวิทยาศษสตร์ (Scientific name) Aster ericoides
ชื่อวงศ์ (Family) Compositae
ถิ่นกำเนิด (Native) -

ชื่อไทย แอสเตอร์จีน
ชื่อสามัญ (Common name) China Aster
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) Callistephus chinensis
ชื่อวงศ์ (Family) Compositae
ถิ่นกำเนิด (Native) จีน, ญี่ปุ่น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
พันธุ์
การขยายพันธุ์
การปลูก
การดูแล
โรคและแมลง
การตัดดอก
การเก็บเมล็ดพันธุ์
การตลาด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com