Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

แอสเตอร์และแอสเตอร์จีน

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ

แอสเตอร์เป็นไม้ดอกที่ปลูกกันมากกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งปลูกได้เฉพาะฤดูหนาวหรือสภาพอากาศเย็นเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้เราสามารถปลูกกันได้ตลอดปีและได้มีการนำพันธุ์แอสเตอร์ชนิดใหม่คือ Aster ericoides ซึ่งเป็นไม้ข้ามปีเข้ามาอีก พื้นที่การผลิตในปี 2534/2535 มีประมาณ 400 ไร่ นอกจากปลูกเพื่อถอนต้นขายแล้วยังเป็นไม้ตัดดอกและไม้กระถางได้ การผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศและได้มีการส่งออกบ้างแล้วแต่มีปริมาณน้อย ประเทศรับซื้อคือ กรีกและซาอุดิอาระเบีย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
พันธุ์
การขยายพันธุ์
การปลูก
การดูแล
โรคและแมลง
การตัดดอก
การเก็บเมล็ดพันธุ์
การตลาด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com