Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงเป็ด

โดย ผศ.กระจ่าง วิสุทธารมณ์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเทศไทยสามารถผลิตเป็ดได้ไม่ต่ำกว่า 7 ล้านตัวต่อปี ถึงแม้การเลี้ยงเป็ดในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายเท่าการเลี้ยงไก่ แต่เดิมมีการเลี้ยงเป็ดกันมากตามบริเวณชายทุ่งนา หรือที่มีหนอง คลอง บึง โดยให้เป็ดหาอาหารจากเศษข้าวที่ตกในท้องนา และลูกกุ้ง ลูกปลา หอยเล็ก ๆ ผู้ที่เลี้ยงเป็ดมีอาชีพจำนวนมากมักอยู่ตามแถบชายทะเล ซึ่งสามารถหาเศษปลาเล็ก ๆ ที่เรียกว่า ปลาเป็ด ได้ง่ายทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

จังหวัดที่เลี้ยงเป็ดมาได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี แต่ปัจจุบันวิชาการทางอาหารสัตว์ของประเทศไทยก้าวหน้ามากขึ้น มีการผลิตอาหารเป็ดโดยเฉพาะอาหารจำหน่ายและมีพันธุ์เป็ดที่จะเลี้ยงมากขึ้นทำให้มีการเลี้ยงตามภาคต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เป็ดที่เลี้ยงทั่วไปมีทั้งเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ แต่ส่วนมากนิยมเลี้ยงเป็ดไข่มากกว่า เพราะเมื่อเป็ดหยุดไข่ก็ขายเป็นเป็ดเนื้อได้

ประโยชน์ของการเลี้ยงเป็ด

พันธุ์เป็ด
โรงเรือนเป็ด
อุปกรณ์เลี้ยงเป็ด
การเตรียมตัว
การเลี้ยงดูเป็ด
โรคเป็ด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com