Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การปรับปรุงการเลี้ยงแม่โค โดยใช้คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต

เรียบเรียงโดย นายยอดชาย ทองไทยนันท์

การเลี้ยงแม่โคให้มีสุขภาพสมบูรณ์ดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผสมติดของแม่โคและทำให้แม่โคให้ลูกได้อย่าง สม่ำเสมอ คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้เลี้ยงทราบว่าแม่โคในฝูงมีสภาพเป็น อย่างไร วิธีเลี้ยงของตนเองถูกต้องหรือไม่และควรปรับปรุงวิธีการเลี้ยงดูอย่างไรเพื่อให้ได้ลูกโคอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลก็คือจะทำให้เจ้าของมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง

คะแนนสภาพร่างกายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยงโคได้อย่างถูกต้อง แม่โคควรมี คะแนนสภาพร่างกายไม่ต่ำกว่า 5 หรือควรมีคะแนนตั้งแต่ 6 ขึ้นไป จึงจะมีอัตราการผสมติดดี สาเหตุสำคัญที่ ทำให้โคผอมเนื่องจากการขาดแคลนอาหารหยาบ การให้อาหารเสริมควรคำนึงถึงต้นทุนที่จะต้องใช้เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นการเลี้ยงโคให้มีคะแนนสภาพร่างกายที่เหมาะสมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารได้ โดยโคยังมีอัตราการผสมติดดีอยู่

การสังเกตความสมบูรณ์ของร่างกายโค
คะแนนสภาพร่างกาย
การใช้ประโยชน์จากการให้คะแนน
การให้อาหารเสริม
ความหมายคะแนนสภาพร่างกาย
การปรับวิธีการให้อาหาร

เอกสารอ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com