Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การปรับปรุงการเลี้ยงแม่โค โดยใช้คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต

เรียบเรียงโดย นายยอดชาย ทองไทยนันท์

การปรับวิธีการให้อาหาร

แม่โคที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไม้อาหารข้นพวกเมล็ดพืชเสริม หรือให้เสริมน้อยมาก แม่โคที่มีคะแนน 6 ถึง 8 สามารถปล่อยให้ทรุดลงได้เมื่อกระทบแล้งโดยไม่มีผลต่อการ ผสมติด และไม่ต้องเสริมอาหารหรือเสริมน้อยมาก

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้เลี้ยงสามารถปรับวิธีการเลี้ยงดูให้เข้ากับการผลิตอาหารหยาบ เสริมอาหารโปรตีน เมื่ออาหารหยาบมีโปรตีนต่ำกว่า 7 เปอร์เซนต์น้ำหนักแห้งซึ่งจะช่วยให้โคกินอาหารได้มากขึ้น วิธีการนี้จะช่วย ให้ต้องใช้อาหารข้นเสริมน้อยลง

ในกรณีให้อาหารแร่ธาตุ วิตามิน และโปรตีนอย่างเพียงพอแล้วแต่โตยังผอมอยู่ จำเป็นต้องเสริมอาหาร ประเภทพลังงานเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้การลงทุนปลูกหรือซื้อหญ้าคุณภาพดีอาจคุ้มกว่า หรือหากจำเป็น ต้องใช้อาหารพลังงานเพิ่มตลอดปี แสดงว่าเลี้ยงโคจำนวนมากเกินไป จึงควรลดจำนวนโคที่เลี้ยงลงให้เหมาะสมกับพื้นที่จะดีกว่า

เอกสารอ้างอิง

การสังเกตความสมบูรณ์ของร่างกายโค
คะแนนสภาพร่างกาย
การใช้ประโยชน์จากการให้คะแนน
การให้อาหารเสริม
ความหมายคะแนนสภาพร่างกาย
การปรับวิธีการให้อาหาร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com