Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

รคที่สำคัญในโคนม

วัคซีนโค

วัคซีน คือสารที่ใช้กระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิต้านทานโรค ช่วยป้องกันโรคซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงตายหรือเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ้นได้ วัคซีนโคที่สำคัญ ได้แก่ วัคซีนบรูเซลโลซีส, วัคซีนปากและเท้าเปื่อย, วัคซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย, วัคซีนแอนแทรกซ์ เป็นต้น

คุณลักษณะที่สำคัญของวัคซีนที่เกษตรกรควรทราบ คือ

  1. ร่างกายของโคจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีนแล้วในการสร้างภูมิต้านทานโรคขึ้น ซึ่งถ้าหากโคได้รับเชื้อโรคนั้นในระยะนี้ก็จะทำให้ป่วยเป็นโรคนั้นได้
  2. วัคซีนทั่ว ๆ ไปให้ผลคุ้มกันโรคกว่า 80% แต่ไม่ 100% โคที่ฉีดวัคซีนแล้วอาจป่วยด้วยโรคนั้นได้ถ้าได้รับเชื้อจำนวนมากและรุนแรงในช่วงเวลาที่ภูมิต้านทานในร่างกายลดต่ำลง
  3. วัคซีนเป็นสิ่งแปลกปลอมจึงย่อมจะถูกต่อต้านจากร่างกายเป็นธรรมดาโคจึงอาจเกิดการแพ้ขึ้นได้ แต่ปัจจุบันนี้วัคซีนได้รับการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก ยิ่งถ้าหากโคได้คุ้นเคยกับวัคซีนตั้งแต่อยู่ในท้องและได้รับวัคซีนต่อมาอย่างสม่ำเสมอด้วย โอกาสแพ้ก็แทบจะไม่มีเลย
  4. การฉีดวัคซีนอาจส่งผลให้ผลผลิตน้ำนมลดลงบ้าง 1-3 วัน แต่ถ้าเปรียบเทียบกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อโคป่วยแล้ว เกษตรกรจะเห็นว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นทางที่น่าเลือกมากกว่า

วัคซีนโค
ประเภทของเวชภัณฑ์
ตู้ยาประจำคอกโคนม
การใช้ปรอทวัดไข้
โรค
โรคปอดบวมในลูกโค
ฝี
ปัสสาวะแดง
วัณโรค
โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
โรคปากและเท้าเปื่อย
โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
โรคเต้านมอักเสบ
โรคไข้น้ำนม
หูดโค
ขี้กลากโค
ท้องอืดในโค
พยาธิภายในของโคนม
พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
พยาธิตัวตืด
พยาธิใบไม้ในตับ
หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การให้ยาโคนม
การให้ยาทางปากแก่โค
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
การให้ยาภายนอก
การให้ยาสอดเต้านม
การทำลายซากโค

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com